Social- og sundhedsassistent elev

Vil du være en nøgleperson i det danske sundhedsvæsen? Som social- og sundhedsassistent har du en vigtig rolle i samarbejdet med borgere, patienter, pårørende og kollegaer. Du får en faglig bred uddannelse, hvor du kan arbejde på plejehjem, i hjemmeplejen, i psykiatrien eller på et hospital.

Som social- og sundhedsassistent bliver du uddannet til at arbejde i hjemmeplejen, på plejehjem, i psykiatrien eller på et hospital. Du kommer til at kunne løse sygeplejeopgaver, dispensere medicin og arbejde med planlægning af aktiviteter og vejlede social- og sundhedshjælpere.

Om uddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse som veksler mellem skole og praktik. Uddannelsen varer 2 år, 9 mdr. og 3 uger. Afhængig af din alder og dine kompetencer kan uddannelsen blive afkortet.

Under uddannelsen kommer du i praktik indenfor følgende områder:

  • Primære område: Fx, plejehjem og hjemmeplejen.
  • Somatiske område: Fx, hospital.  
  • Psykiatriområde: Fx, bofællesskaber.

Det betyder, at du får en meget alsidig uddannelse. Kommunikation fylder meget i din uddannelse, fordi du skal koordinere borgeres eller patienters pleje med andre dele af sundhedsvæsenet.

Økonomi

Som social- og sundhedsassistentelev ansættes du i Svendborg Kommune. Du får løn under uddannelsen.

Månedslønnen for social- og sundhedsassistentelever udgør pt.:

  • Første år 13.536,71 kr.
  • Andet år 15.468,88 kr.

Er du 25 år eller derover, har du mulighed for at få voksenelevløn svarende pt. til 21.195,14 kr.

Du skal dog opfylde følgende kriterier:

1 års relevant erhvervserfaring med opgaver inden for pleje- og omsorgsområdet til voksne med mindst 24 timer pr. uge i gennemsnit inden for de seneste 4 år.

Hvordan bliver du elev i Svendborg Kommune?

I Svendborg Kommune ansætter vi 22-23 social- og sundhedsassistentelever tre gange om året; marts, august og november.     

Du skal have bestået grundforløb 2, målrettet social- og sundhedsassistentuddannelsen, for at kunne blive elev i Svendborg Kommune.

Er du er uddannet social- og sundhedshjælper, har du en anden uddannelse eller er du over 25 år, så skal du have udarbejdet en kompetencevurdering på Social- og sundhedsskolen Fyn.

Hvad kan du som færdiguddannet social- og sundhedsassistent?

Som færdiguddannet social- og sundhedsassistent har du mulighed for at arbejde i hjemmeplejen, plejehjem, hospitaler og inden for psykiatrien.

Du har også adgang til mange spændende mellemlange videregående uddannelser som fx sygeplejerske, fysioterapeut eller jordemoder. Du vil opleve, at du på disse uddannelser har en klar fordel, når du kommer med en baggrund som social- og sundhedsassistent.

Svendborg Kommune
Ramsherred 5 - 5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00

Powered by Emply