Sygeplejestuderende - klinikforløb

Klinisk undervisningforløb

I Svendborg Kommune tilbyder vi klinisk undervisning til sygeplejerskestuderende på alle kliniske moduler i løbet af uddannelsen. 

I Svendborg Kommune er det et krav, at du fremsender en privat straffeattest inden din praktik som sygeplejerskestuderende.

Som sygeplejerskestuderende kommer du i praktik på et godkendt klinisk undervisningssted enten på et plejecenter, i hjemmeplejen eller i sundhedsplejen.

Et klinisk undervisningsforløb varer fra 8-20 uger afhængigt af hvilket modul i uddannelsen, der er tale om. 

Et praksisforløb i Svendborg Kommune vil give dig mulighed for:

 • At reflektere over lært teori set i forhold til klinisk praksis
 • ​At opdage og forbyde dig i nye teorier knyttet til klinisk praksis
 • ​At bruge dine sanser i sygeplejefaget
 • ​At træne, øve og gentage i forhold til at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje
 • ​At medinddrage borgere og pårørende i pleje og omsorg
 • ​At indgå i dialog og samspil såvel tværfagligt som monofagligt
 • ​At sætte personligt præg på egen uddannelse

Som sygeplejerskestuerende tilknyttes du en sygeplejerske, der er uddannet som klinisk vejleder.

Den kliniske vejleders opgave er, at:

 • Tage udgangspunk i dine forudsætninger
 • ​Anspore dig til refleksion over praksis
 • ​​Medvirke til, at du kan arbejde udforskende, fordybende og opsøgende
 • ​​Tage medansvar i tilrettelæggelsen af dit kliniske uddannelsesforløb i Svendborg Kommune.

Muligheder for international praktik

Svendborg Kommune er tilknyttet projekt "Nursing Europe" og er således også internationalt praktiksted. Det betyder, at du i perioder har mulighed for at stifte bekendtskab med sygeplejerskestuderende fra andre lande. Du har også mulighed for selv at komme i praktik i udlandet.

Kort om uddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse på 3½ år, som veksler mellem teoretiske og kliniske studier i forhold til sygeplejerskens arbejdsområder både i hospitalsvæsnet og i den primære sundhedstjeneste i kommunerne. I løbet af din uddannelse, skal du i praktik i den primære sundhedstjeneste.

Læs mere om ældreområdet i Svendborg Kommune

Svendborg Kommune
Ramsherred 5 - 5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00

Powered by Emply